FAQ, VANLIGE, STILTE SPØRSMÅL

Om våre produkter:

 


Hvordan fungerer scanneren?

 • Scanneren sjekker temperatur ved å scanne og måle på håndleddet eller ansiktet.

Er disse scannerne brukt noen andre steder?

 • Scannerne er foreløpig brukt på 30.000 steder rundt i Europa. Dette til tross for at produktet ble klart først i april 2020. 

 • I Norge er liknende teknologi brukt på Sykehuset i Østfold, men vårt produkt er mindre (og langt rimeligere). 

Hvor lang tid tar det å scanne en temperatur?

 • Ca 2-5 sekunder

Hva trenger man for å komme i gang med scannerne?

 • Man trenger en stikkontakt. Internett eller annet utstyr er ikke nødvendig.

Kan temperaturscanneren brukes til andre ting også?

 • Scanneren kan stilles inn til å si fra om noen mangler f.eks. munnbind eller hjelm, og den kan også knyttes opp mot adgangssystemer og gjenkjenne 10.000 ansikter. Da trengs det internett og eget GDPR.regelverk. 

Finnes scannerne med norske bruksanvisninger, norsk talebeskjed osv?

 • JA. Alt materiale er på norsk.

Er det vanskelig å sette opp scannerne?

 • Nei, du kan lett gjøre det selv med enkle manualer; video og skriftlig.    

       Vi kan også hjelpe til ved å sende en av våre teknikere til dere.

Om sikkerheten:

 


Er dette lov, mht GDPR og personvern?

 • Ja, GDPR er ikke et problem, da scannerne leveres i «privat modus». Den kan bare plugges inn i stikkontakten og trenger ikke koples til internett eller ansiktsgjenkjenning. Da lagres ikke informasjon, og vi trenger ikke å bekymre oss for at informasjon kan komme på avveie eller brukes på annet enn temperatursjekk der og da. 

 • (Ved bruk av slike tilleggsfunksjoner, som integrering av adgangssystem, brukes organisasjonens egne GDPR-rutiner. Vi har tett dialog med Datatilsynet, og kan også bistå med korrekt informasjon om ivaretakelse av gjeldende regelverk for din organisasjon. For mer informasjon ta gjerne direkte kontakt med vår tekniske avdeling: support@feberfri.com

Er det farlig å bruke en slik skanner?

 • Nei det er helt ufarlig å bruke en slik skanner. CE-godkjenningen sikrer test av elektronisk utsyr. Strålingen er mindre enn i f.eks. øretelefoner.

Om kjøpet:

 


Får man noe garanti?

Hva er leveringstiden?

 • Pga stor pågang og forsinkelser mht postgang med fly, har vi per nå ca 2 ukers leveringstid.

 

 

Kan jeg betale med kort?

 • Ja, vi godtar alle de store, vanlige kredittkorttypene.